Föredrag


 

Svenskans beskrivning 26, Uppsala universitet, 25-26 oktober 2002.
- Anna-Malin Karlsson & Per Ledin: Tiden och rummet - om skriftens roll på äldreboendet och bygget. (Abstract.)

Svenskämnet som demokratiämne, Örebro universitet, 5 november 2003.
- Per Ledin: Skolans skriftspråkliga rum - arenor för demokratiskt erfarande? Ett arbetslivsperspektiv.

Öppen föreläsning vid Stockholms universitet, 30 november 2003.
- Anna-Malin Karlsson: Vad läser en betongarbetare? Om textanvändning i några vanliga yrken.

Högre seminariet vid Institutionen för nordiska språk, SU, 24 mars 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Skrift i butik. Några resultat och funderingar från en fallstudie.

"Conference on communication in the workplace", Uppsala universitet, 6 april 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Goods, services and the role of written discourse - some results from the project Literacy Practices in Working Life. (OH-bilder som PDF-fil: färg | sv/v.)

Svenskans beskrivning 27, Växjö universitet, 14-15 maj 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Hur kan man jämföra en byggnadsritning, en fraktsedel och ett kvitto? En diskussion utifrån några textanalyser från projektet Skriftbruk i arbetslivet. (Abstract.)
- Per Ledin: Att analysera tabeller. Några tankar utifrån Hallidays sociosemiotik. (Abstract.)

Seminarium vid Institutionen för nordiska språk, Tammerfors universitet, 21 september 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Rader, kolumner och rutor – om arbetslivets vanligaste texttyper

Högre seminariet vid Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 6 oktober 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Butikens texter. Typologier och utgångspunkter för analys.

Skriftens olika skepnader, höstsymposium för Föreningen för nordisk filologi i Helsingfors, Finland, 22 oktober 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Veckobrevet, jultaktiken och butiksbiträdets identiteter. Om text och arbete i den nya ekonomin.

Språk på tvärs. ASLA:s höstsymposium på Södertörns högskola, 11 november 2004.
- Anna-Malin Karlsson: Rekontextualisering. Om deltagarroller, verksamhetsmål och arbetsinnehåll i kedjor av butikstexter, inom ramen för workshoppen Funktionell Grammatik och kritisk textanalys – vardagliga texter i ny belysning.

Arbetspsykologiska seminariet vid Psykologiska institutionen, SU, 25 maj 2005.
- Anna-Malin Karlsson: Skriftbruk och arbetsinnehåll. Ett språkvetenskapligt och etnografiskt perspektiv på läsande och skrivande i yrkessammanhang.

Forskarkursen Svenska som andraspråk ur utbildnings- och samhällsperspektiv, Institutet för svenska som andraspråk, Göteborgs universitet, 27 maj 2005.
- Anna-Malin Karlsson: Vad innebär skriftkompetens i dagens arbetsliv?

Seminariet Forskning om ’literacy’ i skole, fritid og arbeid vid Oslo universitet, 23 januari 2006.
- Anna-Malin Karlsson: Literacy i arbeidslivet

Workshoppen Changing Literacies in the Knowledge-Based Economy? i Lancaster 4-5 maj 2006. (Anna-Malin Karlsson och Per Ledin deltog.)
- Anna-Malin Karlsson: Reading to be independent, writing to be controlled? Roles and literacies offered to workers in modern organisations. (Powerpointpresentation.)

Konferensen Texten, läsaren, samhället i Stockholm 16-17 oktober 2006. (Olle Josephson, Anna-Malin Karlsson och Per Ledin deltog.)
- Anna-Malin Karlsson: En arbetsdag i skriftsamhället. (Dokumentation från konferensen.)

Folkuniversitetets seminarium Mycket goda språkkunskaper? i Stockholm 4 september 2007.
- Anna-Malin Karlsson: Hur läser och skriver vi på arbetet?

Språkfestivalen vid Umeå universitet, 30 oktober 2007.
- Anna-Malin Karlsson: En arbetsdag i skriftsamhället

Växjökonferensen Nationella utbildningsfrågor, Växjö kommun, 31 januari 2008.
- Anna-Malin Karlsson: En arbetsdag i skriftsamhället

VOX i Oslo, 19 oktober 2008.
- Anna-Malin Karlsson: gästföreläsning om Skriftbruk i arbetslivet

 
 
Sidan ändrades den 8 november 2008.