Publikationer


Bok

Karlsson, Anna-Malin. 2006: En arbetsdag i skriftsamhället. Ett etnografiskt perspektiv på skriftanvändning i vanliga yrken. Småskrift från Språkrådet. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag.Rapporter och uppsatser

(Rapporter från projektet Skriftbruk i arbetslivet ISSN 1652-8107)

2. Karlsson, Anna-Malin. 2003: Skrift och texter på bygget. En undersökning av vad och hur några byggnadsarbetare läser och skriver, verbalt och visuellt, i sitt arbete. Utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 030129. English summary.


(1,3 MB)

3. Karlsson, Anna-Malin. 2003: Med bilen som kontor. Om en lastbilsförares skriftbruk, texter och skriftbruksmiljöer. Utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 031219. English summary.


(1,2 MB)

4. Meilink, Johanna. 2004: Skriftbruket på en förskola. En undersökning av vad och hur en förskollärare skriver och läser i sitt arbete. Utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 041117. (C-uppsats i svenska skriven i anslutning till projektet. Abstract.)


(0,9 MB)

5. Sundstedt, Martin. 2004: Det papperslösa kontoret - myt eller verklighet. En fallstudie av skriftbruket i ett IT-yrke. Utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 041117. (C-uppsats i svenska skriven i anslutning till projektet. Abstract.)


(0,2 MB)

6. Karlsson, Anna-Malin. 2004: Varor och tjänster. Om skriftbruk i butiken. Utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 041116.


(1 MB)

7. Svensson, Tomas. 2005: Skriftbruk på en bilverkstad. En studie av en fordonsmekanikers användning av text under en dag. Korrigerad version, utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 0508023. (C-uppsats i svenska språket skriven i anslutning till projektet. Abstract.)


(0,9 MB)

Östman, Staffan, 2005: Skriver städaren? En städares skriftbruk under en arbetsdag. Utlagd på projektets webbplats (www.nordiska.su.se/skriftbruk) 061122. (C-uppsats i svenska som andraspråk från Humanistiska institutionen, Örebro universitet.)


(0,4 MB)

För att kunna hantera PDF-filer behöver man Adobe Acrobat Reader som kan hämtas gratis här.


Artiklar

Karlsson, Anna-Malin & Ledin, Per. 2004: "Människor och ting. Om skriftens roll på äldreboendet och på bygget." I: Melander, Melander Marttala, Nyström, Thelander & Östman (red): Svenskans beskrivning 26. Uppsala: Hallgren & Fallgren. S. 134-145.

Josephson, Olle. 2004: "I stället för nynorska. Folkrörelser, modernitet och skriftkultur - ett svenskt perspektiv." I: Berge, Kjell Lars, Gedde Dalh, Trine & Walton, Stephen (red.): Skriftkultur. Sakprosa nr 10. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap, Oslo universitet". S. 43-57.

Karlsson, Anna-Malin. 2004: "Skriften och makten". Språkvård nr 2 2004. S. 30-34.

Karlsson, Anna-Malin. 2004: "How to build a house from reading a drawing – Professional and popular mediations of construction." Visual Communication 3(3) 2004. S. 251-279.

Karlsson, Anna-Malin. 2004: "'Vad vill vi att kunden ska köpa?' En diskursanalytisk studie av identifikationsmöjligheter i texter för butiksanställda." I: Språk och stil NF 14, 2004. S. 63-88.

Karlsson, Anna-Malin. 2005: "Skrivprocesser i arbetslivet: fylla i, klottra, anteckna, pricka av..." I: Svensklärarföreningens årsskrift 2004. Stockholm: Natur och kultur. S. 91-107

Karlsson, Anna-Malin. 2005: "Goods, services and the role of written discourse." I: Gunnarsson, Britt-Louise (red.): Communication in the Workplace. Tefa nr 42. Uppsala: Uppsala universitet. S. 91-104.

Karlsson, Anna-Malin. 2005: "Variation as text politics. Five store texts and their roles in the new work order" I: Berge, Kjell Lars & Maagerø, Eva (red.): Semiotics from the North. Nordic approaches to systemic functional linguistics. Oslo: Novus. S. 85-98.

Karlsson, Anna-Malin. 2006: "Reading to be independent, writing to be controlled? Roles and literacies offered to workers in modern organisations" Paper (manus) till workshoppen Changing Literacies in the Knowledge-Based Economy? i Lancaster 4-5 maj, 2006.

Karlsson, Anna-Malin. 2007: Att se det vardagliga i ny belysning. Om skriftbruk i arbetslivet.” Språkbruk nr 2 2007. S. 3-9. (Artikeln på webben.)

Karlsson, Anna-Malin. 2009: "Positioned by Reading and Writing. Literacy Practices, Roles, and Genres in Common Occupations". Written Communication 26:1.
Övriga skriftetnografiska undersökningar med anknytning till projektet

Om skriftbruk i hemmet

Norlund Shaswar, Annika, 2006: Tretton dagars skrivande. En undersökning av de skrivhändelser som äger rum samt de texter som produceras i ett tvåspråkigt hem. (D-uppsats i svenska med inriktning mot svenska som andraspråk från Institutionen för litteraturvetenskap och nordiska språk, Umeå universitet.)
> Länk till Umeå universitetsbibliotek där uppsatsen kan hämtas som PDF-fil

 
 
 
Sidan ändrades den 18 november 2008.