Kort om projeket


 

Projektet Skriftbruk i arbetslivet var ett treårigt forskningsprojekt som finansierades av Vetenskapsrådet och leddes (från och med den 3 mars 2003) från Humanistiska institutionen vid Örebro universitet. Verksamhet bedrevs också vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet och vid Svenska språknämnden.

Projektets syfte var enkelt uttryckt att beskriva det skrivande och läsande som ingår i arbetsdagen i en rad vanliga yrken i samhället. Vi gjorde bland annat fallstudier inom vården, byggnadssektorn och handeln. Beskrivningen utgick dels från observationer av arbetet och arbetsplatsen, dels från analyser av de texter vi mötte.

Projektmedarbetare var Per Ledin (projektledare), Olle Josephson och Anna-Malin Karlsson som alla vid tiden för projektets början arbetade vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet.

 
 
Startsidan ändrades den 8 december 2008.