Start | Publikationer | Aktiviteter | In English

 

Aktiviteter i projektet Text och arbete i den nya ekonomin

Disputation

Stina Hållsten disputerade på avhandlingen Ingenjörer skriver: texter och verksamheter i arbete och utbildning den 31/5 2008. Opponent: Lars Evensen, NTNU.

Presentationer

OFTI 23 i Uppsala, 16-17 september 2005:
Anna-Malin Karlsson: "Rekontextualisering och remediering. Om muntliga skrifthändelser och skriftrelaterade samtal i arbetssammanhang"

Svenskans beskrivning 28 i Uppsala, 14-15 oktober 2005:
Stina Hållsten: "Ingenjörers skrivande och skriftbruk, i utbildning och arbete"

Ett vidgat textbegrepp i Uppsala, 9 maj 2006:
Anna-Malin Karlsson: "Text, interaktion, praktik. Om ramar och resurser för omtolkning i arbetsrelatrade skrifthändelser"

Writing Development in Higher Education Conference i Milton Keynes, 11-12 maj 2006:
Stina Hållsten: "Writing to 'show off' or simply to instruct what to do?"

Interaktionsseminariet vid Stockholms universitet, 9 juni 2006:
Karin Milles: "'direktivet fick ni alla nån gång i början av mars' - Samtal om text på ett projektmöte" (datasession)

Workshop med David Barton, Stockholms universitet, 18 oktober 2006:
Stina Hållsten: "Literacy practice and working as an engineer"

Seminarium vid Tammerfors universitet, 31 oktober 2006:
Anna-Malin Karlsson: "Post-it-lappar som semiotisk resurs. En analys av hur skrift, papper och rumsliga dimensioner används under ett arbetsmöte."

Kollegiet för sociokulturella studier, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet, 10 januari 2007:
Anna-Malin Karlsson: ”Materiella metaforer? Om skriftartefakter som resurs i kommunikation om komplicerade sammanhang”

Projektmöte för projektet Medvet, Stockholms universitet, 26 oktober 2007:
Stina Hållsten: "Texter, skrivande och andra verksamheter bland civilingenjörer och teknologer" (presentation av avhandlingsprojekt)

Högre seminariet vid Avdelningen för språk och kultur, Linköpings universitet, 21 mars 2007:
Anna-Malin Karlsson: "Semiotik + interaktion = sant? Om möjliga ramar för att förstå texters och andra skriftartefakters funktioner i en verksamhet"

Interaktionsseminariet vid Stockholms universitet, 20 april 2007:
Anna-Malin Karlsson: "Skriftartefakter i samtal"

Forum för Textforskning, Göteborg, 12 juni 2008:
Anna-Malin Karlsson: "Texter som institutionella agenter" eller "Vad texter gör. Om aktörnätverksteori och andra ramar för att förstå texters roller (funktioner, makt, kraft…)"
> PPT-bilder (PDF)

Scania, Databasen Scania Lexicons 5-årsjubileum, 7 oktober 2008:
Stina Hållsten: "Vad skriver ingenjörer?"

Forskardagarna, Stockholms universitet, 8 oktober 2008:
Stina Hållsten: "Ingenjörer skriver"

Resultatdialog 2008, VR UVK, 16 oktober, 2008:
Stina Hållsten: "Text och arbete. Om tre ingenjörers skrivande"

Chalmers tekniska högskola, Avd. för fackspråk, 24 oktober 2008:
Stina Hållsten: "Ingenjörer skriver"

Växjö universitet, SOL-miljöns högre seminarium, 4 november 2008:
Anna-Malin Karlsson: "Finns kontexten? Om texter i nätverk och nätverk i texter".Senast ändrad 18 november 2008