Start | Publikationer | Aktiviteter | In English

 

Text och arbete i den nya ekonomin

Projektet Text och arbete i den nya ekonomin finansierades av Vetenskapsrådet (UVK) 2005-2007 och bedrevs vid Institutionen för nordiska språk vid Stockholms universitet. Projektledare var Anna-Malin Karlsson. Anställd i projektet under hela projekttiden är även Stina Hållsten. Dessutom var Karin Milles anställd under en kortare period 2006. Knutna till projektet (i egenskap av handledare) var även Hans Strand och Per-Anders Forstorp (KTH).

Projektet undersökte skrivna texters roll i den så kallade nya arbetsordningen där alltfler yrken rymmer så kallat symbolanalytiskt arbete, dvs. tolkning av tecken genom framförallt läsande och skrivande. Ett annat mål var att fånga hur konstruktionen och rekonstruktionen av arbetsrelaterad kunskap sker i texter som används av personer med olika roller i och perspektiv på en arbetsorganisation. Observationer och intervjuer kombinerades med analyser av texter och samtal. Viktiga begrepp var verksamhet, medierande redskap och rekontextualisering.

>>> Projektbeskrivningen från ansökan (PDF)Senast ändrad 22 december 2010