Start | Publikationer | Aktiviteter | In English

 

Publikationer från projektet Text och arbete i den nya ekonomin

Karlsson, Anna-Malin. 2007: "Text, situation, praktik. Om ramar och resurser för tolkning av texter i arbetsrelaterade skrifthändelser." I: Gunnarsson, Britt-Louise & Karlsson, Anna-Malin (red.): Ett vidgat textbegrepp. TeFa-rapport 46. FUMS, Institutionen för nordiska språk. Uppsala universitet. S. 27-40.

Karlsson, Anna-Malin. 2007: "Deixis och kontextualisering i tal om skrift." I: Milles, Karin & Vogel, Anna (red.): Språkets roll och räckvidd. Festskrift till Staffan Hellberg den 18 februari 2007. Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 42. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. S. 159-168.

Milles, Karin. 2007: "Partitur med karta. En modell för att transkribera skriftanvändning." ASLA-Information 33:1.

Hållsten, Stina. 2008: Ingenjörer skriver: texter och verksamheter i arbete och utbildning. (Doktorsavhandling.) Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Scandinavian Philology. New Series 45. Stockholm: Institutionen för nordiska språk, Stockholms universitet. (Avhandlingen som fulltext, PDF)

Hållsten, Stina. 2008: "Text och arbete. Om tre ingenjörers skrivande". I Resultatdialog 2008. Vetenskapsrådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén.

Karlsson, Anna-Malin. 2009. "Fixing meaning. On the semiotic and interactional role of written texts in work meetings and professional discourse." Text & Talk 29:4, s. 415-438.

Karlsson, Anna-Malin. 2010: "I textanalysens utmarker? Om att intressera sig för vad texter gör (och för hur de gör det)" I: Byrman, Gunilla, Gustafsson, Anna & Rahm, Henrik (red.): Svensson och svenskan. Med sinnen känsliga för språk. Festskrift till Jan Svensson den 24 januari 2010. Lund: Lunds universitet. S. 162-174.Senast ändrad 27 januari 2010.